2016.a. I taotlusvooru PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused.

  2016.a. I taotlusvooru PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused.

Sisestatud lingilt on võimalik leida 2016.a. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu poolt toetatud projektide nimekirja ja projektitaotluste elluviimise.

www.pria.ee/et/toetused/materjalid/kalandus/kalanduspiirkonna_kohaliku_arengu_strateegia_rakendamine_ekf_meede_3_3_projektitoetus_2016_2019/764