2017.a. I taotlusvooru PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused

2017.a. I taotlusvooru PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused.

Sisestatud lingilt on võimalik leida 2016.a. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu poolt toetatud projektide nimekirja ja projektitaotluste elluviimise.


http://www.pria.ee/et/toetused/materjalid/kalandus/764