2017.a. II taotlusvooru PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused

  2017.a. II taotlusvooru PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused.

Sisestatud lingilt on võimalik leida MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu poolt toetatud projektide nimekirja ja projektitaotluste elluviimise.

www.pria.ee/et/toetused/materjalid/kalandus/764