2019.a. I taotlusvoor 18-25. veebruar

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2019.a. I taotlusvooru 18. veebruaril 2019.a.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 18.-25. veebruar 2019.a. tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu (LLKK) büroos, aadressil Liiva 2C/37, Pärnu. Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 25. veebruar 2019.a kuupäeva postitemplit, e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile info@kalanduskogu.ee hiljemalt 25. veebruar 2019.a kella 17.00-ks.
2018.a. I taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+” tegevussuundades:

Tegevussuund
Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 179 857,47
Mitmekesistamine 188 108,52
Kalasadamate uuendamine 366 871,55
Koelmualade loomine või taastamine 13 197,23

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja
merenduse kultuuripärandi edendamine kalandus-piirkonnas

30 941,28
KOKKU 778 976,05

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.
Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.


Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.

Oluline muudatus tegevussuunas 1! Maksimaalselt on võimalik eraldada toetust kuni 60 000 eurot.