Rakenduskava 2017-2019 eelnõu ja kinnitatud RK

Rakenduskava 2017-2019 eelnõu ja kinnitatud RK

 Liivi Lahe Kalanduskogu rakenduskava 2017-2019 eelnõu