MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 02. märtsi teabepäev

Räägitakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. PRIA riigihangete spetsialist tutvustab riigihangete nõudeid ja riigihanke korraldamise vajadust.

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 27. veebruar e-mailile: info@kalanduskogu.ee

Registreeru teabepäevale
*
*
*
*
CAPTCHA
Kontrollkood