MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 10. novembril 2021.a. kell 13.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saal

 

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 10. novembril 2021.a. kell 13.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Pirita.

Päevakorras:

1. Eesti Mereinstituudi teadlaste ettekanded

  • ettepanekud ahvena püügiregulatsioonide muutmiseks
  •  püüniste piirarvud ja ülemäärane püügivõimsus
  • ülevaade meritindi ja räime olukorrast
  •  kormoranide kisklus Pärnu jõel

2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/strateegia-muudatuse-eelnou-101121
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/strateegia-2021-rakenduskava-muudatuse-eelnou--ja-2022--rakenduskava-eelnou-101121
4. Programmperioodi 2021-2027 ettevalmistamine
5. Muud küsimused


Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee