MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 25. novembril 2022.a. kell 15.00 Hotelli Strand Pirita saalis, Tammsaare pst 3

 

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 25. novembril 2022.a. kell 15.00 Hotelli Strand Pirita saalis, Tammsaare pst 35, Pärnu.

Päevakorras:
1. Programmperioodi 2021–2027 ettevalmistamine
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2022 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/rakenduskava-2022a-muudatus-16102022a-uldkoosolekule
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/arengustrateegia-muudatuse-eelnou-161122
4. Hindamiskomisjoni liikmete volituste pikendamine
5. Revisjonikomisjoni volituste pikendamine
6. Juhatuse volituste pikendamine
7. Muud küsimused

Päevakorras olevate dokumentidega on võimalik tutvuda MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu büroos Liiva 2C/37 ja kodulehel www.kalanduskogu.ee

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee