MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 28. juunil 2023.a. kell 15.00 Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, sa

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 28. juunil 2023.a. kell 15.00 Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Pirita.

Päevakorras:

1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2022. a revisjonikomisjoni aruanne
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu põhikirja muudatus.
4. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2023.a. liikmemaksude kinnitamine
5.Programmperioodi 2021–2027 ettevalmistamine, määruse Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus määruse tutvustus.
6. Piirkonna SWOT analüüs ja tulevased eesmärgid piirkonna arendamisel
7. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee