MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 7. mail 2020.a. kell 15.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Lah

 Päevakorras:

1. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/strateegia-muudatus-060520_eelnou
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2020 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine www.kalanduskogu.ee/strateegia-2020-rakenduskava-muudatuse-eelnou-060520
4. 2019.a. revisjonikomisjoni aruanne
5. 2019. aasta MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu aastaaruande kinnitamine
6. MTÜ 2020.a. liikmemaksude kinnitamiseks
7. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee

Seoses eriolukorraga jääb koosolek 7. mail ära ja lükkub edasi. Toimumise ajast anname teada esimesel võimalusel.