Rakenduskava 2017-2019 muudatuse 19.12.17.eelnõu ja kinnitatud muudatus