Rakenduskava 2022.a. muudatus 16.11.2022.a. üldkoosolekule

 Rakenduskava 2022.a. muudatus 16.11.2022.a. üldkoosolekule