Strateegia 2020 rakenduskava muudatuse eelnõu 06.05.20