Strateegia 2020 rakenduskava muudatuse eelnõu ja kinnitatud rakenduskava06.05.20