Strateegia 2021 rakenduskava muudatuse eelnõu ja 2022 rakenduskava eelnõu 10.11.21