Teabepäev kalapüügisaagikust mõjutavatest Eesti vete võõrliikidest

Kalanduse teabekeskus korraldab teabepäeva kalapüügisaagikust mõjutavatest Eesti vete võõrliikidest  17. veebruaril kell 11-14 Pärnu Keskraamatukogus.

Käsitletavad põhiteemad:

  • Kalapüügisaagikust mõjutavad Eesti vete peamised võõrliigid: ümarmudil, mudakrabi jt. Ülevaade võõrliikide mõjust kalavarudele praeguses ja tulevikuvaates.
  • Rahvusvahelised näited levinumate võõrliikide mõjust kalandusele.
  • Võõrliikide mõju kalandusele tutvustab Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi mereökosüsteemide juhtivteadur Henn Ojaveer, PhD (ihtüoloogia ja kalandus).

Osalema on oodatud kutselised kalurid ja harrastuskalastajad, kalatöötlemisega tegelevad ettevõtjad, valdkonda kureerivate ministeeriumide ja ametiasutuste esindajad, kõik kalavarude kestlikust majandamisest huvitujad.

Teabepäeva esimene veerandtund sisaldab tervituskohvi ja suupisteid, osalus on kõigile huvilistele tasuta.
Sujuvamaks korralduseks palun registreeruda 13. veebruariks aadressil ave.menets@ut.ee 

Lisateave: koolitusspetsialist Ave Menets, ave.menets@ut.ee, 5175 003