Huvirühm 5 - füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu eelpoolmainitud huvirühmadesse

 1. Geit-Sander Taggo
 2. Kalatex MTÜ
 3. Lindi Külaselts MTÜ
 4. Lindi Sadamaarendus MTÜ
 5. Liu Sadamaarendus MTÜ
 6. Peerni Sadamaarendus MTÜ
 7. Piret Hansson
 8. Pärnumaa Kalurite Ühing MTÜ
 9. Pärnumaa Rannakalurite Ühing MTÜ
 10. Rannakalad MTÜ
 11. Tahku Rannarahvas MTÜ
 12. Võiste Sadama MTÜ
 13. Võiste Sadamaarendus MTÜ
 14. Ühinenud Rannarahvas MTÜ
 15. Ülar Eha