Eesti Toidumess SÖÖMA 2017

Koostööprojekt Eesti Toidumess - Sööma!

Projekti eesmärk on kalanduspiirkondade ülese võrgustiku loomine, mille tulemusena on võimalik ühiselt rannapiirkondade kala- ja kalatooteid tutvustada laiemale üldsusele, andes kohalikele ettevõtjatele võimaluse oma toodete pakkumiseks ja uute toodete väljatöötamiseks.


Projekti sihtrühmadeks on jaetarbija ja toitlustusettevõtted, kes soovivad oma menüüsse võtta kalatooteid, samuti suuremad kaupluste ketid, kes soovivad pakkuda kohalike väiketootjate toodangut.

Koostööpartnerid - Harju Kalandus MTÜ, Hiiukala MTÜ, Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, Saarte Kalandus MTÜ, Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ, Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ.

Osalejad MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu - Bastet OÜ (Kapteni Talu), Liu Fish OÜ

Mess toimus 05-06. mai 2017.a.

Projekti tulemused Väikesemahulise rannapüügiga tegelevad ettevõtjad on saanud kogemuse ja võimaluse sisetarbijale oma toodete tutvustamiseks ja müümiseks. Piirkonna ettevõtjad saavad omavahel ja ka teiste piirkondade ettevõtjatega  rohkem suhelda ning see avaldab mõju võrgustamisele. Olulisel kohal oli kalanduspiirkondade ühiselt messil osalemine, mis tõi piirkonnad tarbijatele paremini nähtavaks. Lisaks sellele teadvustati tarbijatele eesti kala kättesaadavuse võimalusi ning väiketootjate tooteid.  

Fotode autor Margus Medell