3E ETNO-ECO-ECHO , Kuldigas 2018

Koostööprojekti nimetus: Kohalike loodus- ja kultuuripärandi ressursside tõhus kasutamine kultuuriturismi toodete arendamiseks.

Koostööpartner: LAG “Darisim pasi!” – Läti; North Aberdeenshire Local Action Group – Shotimaa

Koostööprojekti sihtrühm: Laiem avalikkus

Koostööprojekti periood: Koostööprojekti raames osalevad projektipartnerid järgmistel festivalidel ja tutvud kohaliku piirkonnaga:
Lätis, Kuldigas 3E ETNO-ECO-ECHO festival 22-26.08.2018
Shotimaal Portsoy’s Schottish Traditional Boat Festival 29.06-01.07.2018
Häädemeeste vald Tahkuranna kurgifestival 20.08.2018.a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on edendada koostööd piiriüleste partneritega, et tutvuda uute kogemustega kohalike ressursside tõhusamaks kasutamiseks kultuuriturismi arendamisel nt käsitööliste oskused, folkloori- ja kulinaaripärand kohaliku toidu näol. Edendades seeläbi konkurentsivõimelist kultuuriturismi teenuse pakkumist rannapiirkondades.

Projekti tulemused: koostööprojekti tulemusena külastas Kuldiga ETNO-ECO-ECHO festivali ca 5 000 külastajat, kellele jagati informatsiooni nii Pärnumaa rannapiirkonna kui ka kogu Eesti kohta. Tutvustati Pärnumaale omaseid maitseid – kala, kurki ja kohalikku musta leiba.