Ehitusseadustik

Ehitusseadustiku eesmärk on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada ohutus, ehitatud keskkonna
eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus