EMKVF 2024.a.I taotlusvoor 11.-21.06

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2024.a. I taotlusvooru 11. juunil 204.a.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 11.-21. juuni (kuni kl 23.59) 2024.a läbi e-pria järgmisel lingil: epria.pria.ee/login/#/login

Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee. Juhendi leiab ka https://kalanduskogu.ee/abimaterjal-toetuse-taotlejale

2024.a. I taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2030+” tegevussuundades:

Tegevussuund                                                                                                            TS eelarve €
1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine.                                          639 105,97
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine            273 902,56
3. Majandustegevuste mitmekesistamine                                                                   547 805,12
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine                                                            91 300,85
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine.                                                182 601,70
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine                                                              91 300,86
                                                                                               KOKKU                       1 826 017,05

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale aastani 2030+ www.kalanduskogu.ee/307 ja Regionaalministri 18. oktoobri 2023.a määruses nr 69 „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ poolt esitatud nõuetele.

Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, on õigus nõuda  LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.

Nõustamiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks palun pöörduda info@kalanduskogu.ee või telefonil +372 523 6227, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht Esta Tamm poole.