Huvirühm 5 - füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu eelpoolmainitud huvirühmadesse

 1. Aivar Merila
 2. Geit-Sander Taggo
 3. Jaagupi Vabatahtlik Merepääste Selts MTÜ
 4. Kalatex MTÜ
 5. Lindi Külaselts MTÜ
 6. Lindi Sadamaarendus MTÜ
 7. Liu Sadamaarendus MTÜ
 8. Peerni Sadamaarendus MTÜ
 9. Piret Hansson
 10. Pärnumaa Kalurite Ühing MTÜ
 11. Pärnumaa Rannakalurite Ühing MTÜ
 12. Rannakalad MTÜ
 13. Tahku Rannarahvas MTÜ
 14. Võiste Sadama MTÜ
 15. Võiste Sadamaarendus MTÜ
 16. Ühinenud Rannarahvas MTÜ
 17. Ülar Eha