Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis

Koostööprojekti nimetus: Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis
Koostööpartner: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu liikmed ning liikmete esindajad (31 inimest)
Koostööprojekti periood: 16.11.–23.11.2021. a
Koostöö sisu: Koostööprojekti raames korraldati õppereis Kreeka Ateena ja Peloponnesose piirkonda.

Koostöö eesmärk: tutvuda Kreeka Ateena ja Peloponnesose poolsaare piirkonnaettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimibkohalik kalandus- ja turismivaldkond, kalanduse ja turismiga seotud toodete ja teenuste arendamine ning kuidas on korraldatud ettevõtjate,omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Koostööpartnerid soovisid tutvuda kohalike kalanduspiirkondade parimate ettevõtlusnäidetega saamaks informatsiooni piirkonna kalandus- ja turismisektori tegevustest ning kalanduse, kalandusega seotud osalusturismi ja kohalikutoidu ja tooraine kasutamisest rannakalanduse tegevusraamistiku laiendamisel.
Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 31 isikut. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 15 osalejat (üks osaleja haigestus). Koostööprojekti tulemused parandavad koostööd ettevõtjate vahel, aitab kaasa uute ideede tekkimisele ja innovaatiliste lahenduste leidmisele, nii kalandusalase kui ka kalandusvälise (turism, kohalik toit jms) info ning teabe vastastikune vahetus.