Kutselise kalanduse messi "Danfish 2021" külastus 13.-15.10.2021

Koostööprojekti nimetus: Kutselise kalanduse messi "Danfish 2021" külastus 13.-15.10.2021.

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Pärnumaa ja Hiiumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: messikülastus toimus perioodil 13.10.21 - 15.10.21

Koostööprojekti eesmärk: Viia kurssi kolme maakonna kalandusettevõtjad kalandusvaldkonnas toimuvate arengute ning innovatsiooniga. Suurendada lisandväärtust kalanduse kõikides etappides.

Projekti tulemused: kokku osales messikülastusel 18 isikut
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat
MTÜ Hiiukala 6 osalejat.

Kutselise kalanduse messi "Danfish 2021" https://danfish.com/en/welcome-to-danfish-international-2021/ toimus 13-15 oktoober 2021 Taanis Aalborg’is. Tegemist on ühe suurima selle valdkonna messiga. Messi korraldatakse üle ühe aasta. Messil oli esindatud 400 eksponenti 30 riigist. Messi külastus andis osalejatele hea ülevaate uusimast tehnoloogiast kalapüügi,säilitamise ning töötlemise valdkonnas.