Lapimaal Lokka kalanduspiirkonna külastamine 2020

Koostööprojekti nimetus: Lapimaal Lokka kalanduspiirkonna külastamine

Koostööpartner: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

Koostööprojekti sihtrühm: Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: külastus toimus perioodil 02.03.20 - 06.03.20

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Lokka järve kalastuskoperatiivi ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib talvine kalapüük ja milliseid püügivõtteid ning püügivahendeid kasutatakse, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja muude organisatsioonide vaheline koostöö toimimine.

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 19 isikut
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 10 osalejat
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 9 osalejat 1 osaleja haigestus


Osalejad mõlemast piirkonnast said ülevaate Lapimaa kalamajanduse arendamisest ning toimimisest ehk kalapüügikorraldusest. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning kala otseturustamise võimalustega. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja kalurite esindusorganisatsioonidega. Tugevnesid Pärnumaa ja Peipsimaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.