MTÜ liikmeks vastuvõtmise, väljaarvamise ja väljaastumise kord

 MTÜ liikmeks vastuvõtmise ning MTÜ-st väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord on sätestatud MTÜ põhikirjas peatükis II 

www.kalanduskogu.ee/pohikiri