MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 13. novembril 2020.a. kell 15.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saal

 Päevakorras:

1. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2020 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine
4. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2021 tutvustamine ja kinnitamine
5. Programmperioodi 2021-2027 ettevalmistamine
6. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee