MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 23. mail 2024.a. kell 15.00 Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saal

 MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 23. mail 2024.a. kell 15.00 Hestia Hotel Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Palanga.

Päevakorras:

1.Kalanduskorralduslikud küsimused – tutvustavad Regionaal- ja
Põllumajandusministeerium ning Keskkonnaamet

2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2023. a revisjonikomisjoni aruanne

3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

4. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2024.a. liikmemaksude kinnitamine

5. Programmperioodi 2014-2022 strateegia elluviimise kokkuvõte

6. Muud küsimused

Päevakorras olevate materjalidega on võimalik tutvuda www.kalanduskogu.ee hiljemalt 10.05.2024.a.

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee