MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 27. juuni 2019.a. kell 15.00 Hotelli Strand, saalis Lahe.

 Päevakorras:

1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine kalanduskogu.ee/arengustrateegia-muudatuse-eelnou-27062019-uldkoosolekulue
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2017-2019 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine kalanduskogu.ee/strateegia-rakenduskava-2017-2019-muudatuse-eelnou-270519
3. 2018.a. revisjonikomisjoni aruanne
4. 2018. aasta MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu aastaaruande kinnitamine
5. MTÜ 2019.a. liikmemaksude kinnitamiseks
6. Muud küsimused

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee

Registreeru üldkoosolekule
*
*
*
*
CAPTCHA
Kontrollkood