Õppereis Lõuna-Prantsusmaa kalanduspiirkonda 2019

 
Koostööprojekti nimetus:
Õppereis Lõuna Prantsusmaa kalanduspiirkonda.

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts.

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalanduskogukonnad.

Koostööprojekti periood: Õppereis Lõuna Prantsusmaa kalanduspiirkonda toimus perioodil 20.03.19 - 27.03.19

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda Läänemaa ja Pärnumaa kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust tutvuda Lõuna Prantsusmaa kalandusega.

Projekti tulemused:
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat


Osalejad said hea ülevaate kalanduse traditsioonidest Lõuna Prantsusmaal. Kalandus ja merendusalastest uuringutest, kalapüügikorraldusest, kvootide jaotusest. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning kala otseturustamise võimalustega. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja kalurite esindusorganisatsioonidega. Tugevnesid Pärnumaa ja Läänemaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.