Pärnumaa Maitsed 2018

Koostööprojekti nimetus: Pärnumaa Maitsed.

Koostööpartner: MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ja MTÜ Roheline Jõemaa

Koostööprojekti sihtrühm: Pärnumaa kalanduspiirkonna kala väiketöötlejad ja kalurid, Pärnumaa ja kogu Eesti elanikud.

Koostööprojekti periood: 31.05.2018-31.07.2019

Koostööprojekti eesmärk: Projekti peaeesmärk on Pärnumaa kui 2018. aasta Eesti Toidupiirkonna tuntuse ja eristumise suurendamine läbi koostööprojekti elluviimise. Piirkonna kohaliku toidu ja toidukultuuri tutvustamine, kaasates kohalikke ettevõtjaid, piirkonna teenusepakkujate vahelise koostöö arendamine ning tootepakkumise mitmekesistamine. Kohaliku toidu väärtustamine, tähistamine ning selle kasutajaskonna suurendamine. Pärnumaa väiketootjate ja toidupakkujate koostöövõrgustiku arendamine.

Projekti tulemused: Piirkondlikul toiduaastal plaaniti võõrustada miljonit Pärnumaa maitsete saadikut, mis sai ka täidetud. Lisaks toidupidude külastajatele ning kohaliku toidu nautijatele siinsetes kohvikutes-restoranides, jõudsid Pärnumaa maitsed ka riigipiiridest laugemale. “Pakkusime Pärnumaa maitseid Valgevenes, Saksamaal ja Šotimaal ning võõrustasime muuhulgas ka külalisi Guatemalast. Tulevikus plaanime Pärnumaa maitseid ka teistes kaugetes paikades tutvustada. Pänumaa toidutootjad tulid toitlustajatele tänu projektile oluliselt lähemale ning Pärnumaa maitseid leiab nüüd järjest enam ka kohalikes toitlustuskohtades.