Piirkonna ühisturundus 2019-2021

Koostööprojekti nimetus: Piirkonna ühisturundus 2019-2022
Koostööpartnerid: MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, ;MTÜ Roheline Jõemaa, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda
Koostööprojekti sihtrühm: Projekti tegevuste raames keskendutakse kindlatele sihtturgudele ja -gruppidele – Eesti, Läti ja Saksa (eelkõige pere-, loodus- ja kultuuriturist). Sihtgrupid on välja valitud projektis osalejate turunduse töögruppide arutelude tulemusena.

Koostööprojekti periood: 2019-2022.a.
Koostöö eesmärk: Projekti peaeesmärk on Rohelise Jõemaa, Mulgimaa Arenduskoja, Romantilise Rannatee ja Liivi Lahe Kalanduskogu piirkondade kui atraktiivsete sihtkohtade tuntuse ja eristumise suurendamine valitud sihtturgudel läbi piirkondade eripäral põhinevate toodete-teenuste turundamise ning kohaliku toidu ja toidukultuuri väärtustamise, tähistamise ja arendamise. Projekti tegevused hõlmavad endas kohalike piirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate ühisturundust (e-turundus, ühine messidel ja üritustel osalemine), piirkonna traditsiooniliste sündmuste arendamist ja uute algatamist, visuaalse identiteedi kujundamist ja loodud ühise mobiilse rakenduse muhemaa.com arendamist ning muid turundustegevusi.

Projekti tulemused: Projekti tegevuste põhisuunitlus on läbi piirkonna toodete ja teenuste tutvustamise uute külastuste arvu kasvatamine ja korduvkülastuste motiveerimine ning külastusaja pikendamine sihtkohas. Erinevate tegevuste kaudu pööratakse olulist tähelepanu kohalike tootjate toodete ja teenusepakkujate teenuste väärtustamisele ning kasutajaskonna suurendamisele. Jätkatakse aktiivset tegevust ettevõtjate koostöövõrgustikega, et mitmekesistada pakkumist, parandada teenuste kvaliteeti ja soodustada lühikese tarneahela teket ja arendamist. Projekti raames ellu viidud tegevuste tulemusena kasvab projekti piirkondade tuntus valitud sihtturgudel, külastuste ja ööbimiste arv piirkonnas ja selle tulemusena sektori tulud. Läbi ühisturunduse ja koostöö väärtustatakse kohalikke tootjaid ja teenusepakkujaid, sh ka toidu- ja joogitootjaid ning nende toodangut ja suurendatakse selle kasutajaskonda. Eelneva tulemusena on tõusnud elanike rahulolu oma elukeskkonnaga ja piirkonda lisandub pikas perspektiivis uusi elanikke ja ettevõtteid.