RäimeWest 2017

Koostööprojekt - Kalanduse populariseerimine Liivi lahe ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades
RäimeWest


Projekti eesmärk on korraldada ja viiakse läbi kalandust populariseerivad traditsioonilised üritused kahes kalanduspiirkonnas.

Projekti sihtrühmad kalandusvaldkonnas tegutsevad ettevõtted, organisatsioonid ja arvamusliidrid, kõik inimesed, kes on huvitatud kohalikust kalast ja kalaroogade valmistamisest.

Koostööpartner MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Osalejad Pärnumaa ja Võrtsjärve piirkonna rannakalurid ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht

RäimeWest 2017 toimus 13. mai 2017.a.

Projekti tulemused kalurkonna esindajad on saanud häid kogemusi suheldes teiste piirkondade rannakaluritega ning vahetu kontakt ning tagasiside tarbijatelt on väga oluline parandamaks väiketootjate toodete kvaliteeti ning pakkudes tarbijale just seda toodet mida tarbija ootab.


Fotode autor Toomas Voll