Teabepärv 07. juuni kell 15.00 hotell Strand Palanga saal

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu korraldab TEABEPÄEVA
07. juunil kell 15 hotelli Strand Palanga saalis (Tammsaare pst 35, Pärnu)

Teabepäeval tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid, toetuse taotlemise tingimusi ja korda, Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia2030+.

Oma osalemisest anna teada info@kalanduskogu.ee või telefonil +372 523 6227, Esta Tamm