Virumaa kalanduspiirkonna külastamine 2019

Koostööprojekti nimetus: Õppereis Virumaa rannakalanduspiirkonda

Koostööpartner: Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ .

Koostööprojekti sihtrühm: Virumaa ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid.

Koostööprojekti periood: külastus toimus perioodil 27-29. september 2019.a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on Virumaa kalanduspiirkonna külastamine, tutvumaks Virumaal rannakalanduspiirkonna kultuuripärandiga ning elluviidud projektidega, vahetades kogemusi rannakalanduse arendamiseks ning probleemküsimuste lahendamiseks

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 14 isikut MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu piirkonnast


Osalejad said ülevaate Virumma kalanduspiirkonna arendamisest ning toimimisest. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja väikeettevõtjatega, saadi ülevaade Silmufestivali korraldusest. Tugevnesid Pärnumaa ja Virumaa kalanduskogukodade omavahelised suhted.