MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Üldkoosolek

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 26. novembril 2019.a. kell 15.00 Hotelli Strand, Tammsaare pst 35, Pärnu, saalis Pirita.

Päevakorras:

1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine, seoses lisavahendite saamisega
2. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2020-2022 tutvustamine ja kinnitamine.
3. Uue programmperioodi tutvustus ja sisendite kogumine strateegia koostamiseks.
4. Muud küsimused

Üldkoosoleku materjalidega on võimalik tutvuda kalanduskogu kodulehele www.kalanduskogu.ee hiljemalt 29.10.2019.a.
Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee