Rakenduskava 2020 muudatus ja 2021 eelnõu ja kinnitatud 13.11.2020